2016-09-07 07:00Pressmeddelande

Greta Renborgs pris tilldelas Sätra bibliotek

null

Greta Renborgs pris 2016 tilldelas personalen vid Sätra bibliotek i Gävle för deras aktiva och utåtriktade arbete med att marknadsföra biblioteket i lokalsamhället. De arbetar med många aktiviteter: Svenska med baby, Fika på svenska och Löp- och läsecirkel är några vardagliga exempel. Dessutom arrangerar de, 2016 för andra gången, Sätra litteraturfestival i sin stadsdel. En hel vecka med spännande program och gäster. 

-Personalen vid Sätra bibliotek är aktiv i sociala medier, lägger ofta ut boktips och kommunicerar det som händer på biblioteket. Deras marknadsföringsarbete är helt i Greta Renborgs anda och gör dem till demokratins, folkbildningens och läsfrämjandets fotarbetare, kommenterar Wiviann Wilhelmsson, ordförande i juryn för Greta Renborgs pris.

Greta Renborgs pris utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986.

Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholms stadsbibliotek den 24 oktober, tillsammans med Svensk biblioteksförenings övriga utmärkelser.

För mer information:

Wiviann Wilhelmsson: 070 250 40 32


Läs mer om priset på Svensk biblioteksförenings webbplats
http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/utmarkelser/greta-renborgs-pris/

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.