2006-07-04 10:15Pressmeddelande

Hälften av alla 16-29-åringar använder biblioteken för studier och biblioteken används ofta av entreprenörer

null

Biblioteken lyckas förena kultur och tillväxt:
Hälften av alla 16-29-åringar använder biblioteken för studier och biblioteken används ofta av entreprenörer

En majoritet (54%) av de som regelbundet deltar i kompetensutveckling för arbetslivet använder bibliotekens tjänster. Det visar en undersökning som presenterades av Svensk Biblioteksförening vid ett seminarium i Visby på tisdagen. Undersökningen visar också att hälften av alla 16-29-åringar använder biblioteken för sina studier och att entreprenörer i kompetensutveckling oftare använder sig av bibliotekens tjänster än icke-entreprenörer.

- Biblioteken har en allt viktigare funktion som kvalificerade informationsförsörjare för kunskap, innovationskraft, utveckling och tillväxt, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Rätt använda kan biblioteken bidra inte bara till kulturell utveckling, utan också att andra mål om utbildningsnivå, företagande och tillväxt kan nås.

Svensk Biblioteksförening vill att Sverige antar en nationell biblioteksstrategi med nationella mål för bibliotekspolitiken, informationsförsörjningen, befolkningens läsförståelse och medborgarnas informationskompetens.

Undersökningen visar att 6 av 10 svenskar deltog under förra året i någon form av organiserad kompetensutveckling. Tre av 10 av alla som kompetensutvecklar sig använder biblioteket. Entreprenörer i kompetensutveckling, kanske inför företagsstart eller utveckling av företaget, använder sig oftare än icke-entreprenörer av bibliotekens tjänster i sina studier.

Undersökningen ger ett starkt stöd för att biblioteken måste utveckla sin service för olika målgrupper. 7 av 10 invånare ser sig som entreprenörer och en stor del av dessa använder biblioteken i sin kompetensutveckling. Med en anpassad service för att möta småföretagarens behov av informationsförsörjning kan biblioteken stimulera entreprenörskap och företagande. Ett exempel är Företagsservice vid Folkbiblioteken i Lund. Liknande verksamheter finns bl a vid stadsbiblioteken i Stockholm och Malmö.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070- 660 80 77
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16

Undersökningen är gjort av Synovate Temo på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Sammanlagt genomfördes 1027 intervjuer under tiden 2-4 maj 2006. Undersökningen finns som pdf-fil på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.