2010-09-06 10:09Pressmeddelande

Halmstad har flest biblioteksanvändare i Halland

null

Under 2009 ökade antalet besökare på biblioteken i Halland och utlåningen ökade med 8 procent i jämförelse med föregående år. Halmstadsborna står för både flest besök och flest bibliotekslån i länet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Hallands län. Rapporten, som baseras på 2009 års statistik, visar att biblioteken i Hallands län har ökat utlåningen och biblioteksbesöken under det gångna året. Halmstad är den kommun i länet där det satsas mest på biblioteken och har tillsammans med Hylte den högsta graden av nyförvärv, det vill säga inköp av ny litteratur och annan media.

– Det är glädjande att se att de satsningar på biblioteken som kommunerna i Halland genomför ger resultat. Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Laholms bibliotek har ett högt antal barnbokslån per barn i förhållande till riksgenomsnittet. I Halland som helhet ökade antalet barnbokslån med 5 procent under det senaste året.

– Det är en glädjande trend att barnbokslånen fortsätter att öka i Halland, inte minst mot bakgrund av det samband som finns mellan bibliotekslån, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.