2010-09-06 10:12Pressmeddelande

Härjedalingarna är Jämtlands flitigaste låntagare

null

Härjedalingarna lånar mest böcker i länet visar Svensk Biblioteksförenings årliga rapport över biblioteksverksamheten i länet. Flest besök får Åres bibliotek som har mer än dubbelt så många biblioteksbesökare som Bräcke, som kniper andraplatsen i besöksligan.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Jämtland. Rapporten baseras på statistik från år 2009. Jämtland fortsätter att vara det bibliotekstätaste länet i landet med 0,3 bibliotek per 1000 invånare, att jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 0,1 bibliotek per 1000 invånare. Åre har landets mest besökta bibliotek i förhållande till antalet invånare. Bräcke är den kommun som satsar mest pengar på sina bibliotek i Jämtland, räknat per invånare. Där har också biblioteksbesöken ökat markant under det senaste året.

–Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Biblioteken i Bergs kommun lånar ut flest barnböcker i länet och där har barnbokslånen ökat med hela åtta procent sedan föregående år.

– Att barnboksutlåningen ökar är mycket glädjande, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksanvändning, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.