2006-05-15 14:44Pressmeddelande

Helsingborgs lasarettsbibliotek tilldelas Svensk Biblioteksförenings utmärkelse Årets sjukhusbibliotek 2006.

null

Juryns motivering: Lasarettsbiblioteket i Helsingborg är en inspirerande mötesplats, en cirkusmanege för små och stora produktioner. Biblioteket fungerar som en brygga inom sjukhusets verksamhet. Genom att utbilda vårdpersonal som i sin tur lär ut i nätverk skapas en ökad kompetens bland personalen och information sprids. Detta är en del i bibliotekets strävan att komma närmare det vardagliga vårdarbetet och fungera som en naturlig del av sjukvården.

Under de senaste åren har lasarettsbiblioteket lyckats vända den negativa besparingsspiral som många sjukhusbibliotek drabbats av. Genom att identifiera olika behov inom sjukvården som resulterat i nya arbetsuppgifter och genom att prova andra angreppssätt än de traditionella, många gånger i form av olika IT-lösningar, har biblioteket fått en delvis ny roll. Bibliotekschefen Anders Johansson ser en möjlighet att försvara kulturen i vården genom att visa att biblioteket är en resurs inom IT-området.

Genom projektet patientutbildningscentrum har biblioteket etablerats som en mötesplats på lasarettet för patienter och deras anhöriga. Patientutbildningscentrum är ett samarbete mellan patientorganisationer, stödpersoner, bibliotek och berörd sjukvårdsverksamhet. I grupper får personal, patienter och anhöriga mötas runt samma bord, i biblioteket, och ha diskussioner kring vården. Biblioteket ger i samband med detta kurser i källkritik och förmedlar litteratur.

Helsingborgs lasarettsbibliotek är nyskapande, en kugge i det vardagliga sjukvårdsarbetet och en naturlig mötesplats för de som kommer i kontakt med sjukvården.

Prisutdelningen sker den 12 juni i samband med Vårdbibliotekskonferensen ”Röster från Öster” i Linköping.

Priset har delats ut sedan 2000, förra året gick priset till NU-biblioteket på Näl och Uddevalla sjukhus.

Juryns ordförande Ulrica Elfgren tel 054-615715 ulrica.elfgren@liv.se
Bibliotekschef Anders Johansson tel 0737-19 40 09 anders.johansson@helsingborgslasarett.se


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.