2018-05-16 07:00Pressmeddelande

Högt förtroende för folkbiblioteken i ny användarundersökning

null

54 procent besöker ett folkbibliotek minst en gång per år och 82 procent är positiva till biblioteken. Det visar en ny attitydundersökning som Svensk biblioteksförening genomfört tillsammans med analysföretaget Novus. Undersökningen har genomförts under perioden 22-28 mars 2018 och syftet har varit att undersöka:

  • attityder och förväntningar på bibliotekens service och verksamhet
  • hur synen påverkas av tradition, mångfald och digitalisering
  • eventuell förändringsvilja bland nuvarande besökare
  • behov av tjänster och utbud för att tydliggöra biblioteken och nå nya målgrupper

-Undersökningen visar att biblioteken är väl besökta, har ett grundmurat förtroende hos människor, samt att bibliotekariernas kompetens är mycket efterfrågad. Det ger fantastiska möjligheter kommenterar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

-Det finns en stor kunskap om bibliotekens grundläggande uppdrag, som är att främja läsning och utbildning, sprida kunskap, samt att biblioteket är tillgängligt för alla. Det finns också god kännedom om stora delar av det som folkbiblioteken erbjuder, utöver utlåning av medier, fortsätter Karin Linder.

-Vi kan också konstatera att biblioteken måste öka människors kunskap om delar av sin verksamhet. Idag är det alltför få som känner till att folkbiblioteken gör stora insatser för att öka den digitala delaktigheten och integrationen. Där kan biblioteken, men framför allt beslutsfattare bli betydligt bättre på att se bibliotekens potential, avslutar Karin Linder.

Ur resultaten kan vi bland annat konstatera att:

Hur ofta besöker du biblioteket?

28 procent besöker biblioteket minst varje månad, 54 procent minst ett par gånger per år.

Vilken är din generella inställning till bibliotek?

53 procent har svarat ”mycket positiv”, 29 procent ”ganska positiv”, endast två procent har svarat ”ganska eller mycket negativ”.

Hur långt har du till det bibliotek som du vanligen besöker?

Sex av tio har nära till det bibliotek som de vanligen besöker (0-3 kilometer), en av fem har längre än åtta kilometers resväg.

Hur väl känner du till följande av bibliotekets digitala tjänster?

41 procent har svarat ”Känner till mycket bra eller ”känner till ganska bra” om e-bok/ljudbok via biblioteket. 34 procent har svarat ”Känner till mycket bra eller ”känner till ganska bra” om att söka i databaser, medan endast nio procent har svarat ”Känner till mycket bra eller ”känner till ganska bra” att man kan göra inköpsförslag via digital tjänst.

I vilket format läser du/lyssnar du på böcker?

Den fysiska boken är alltjämt dominerande. 79 procent anger att de läser fysiska böcker, 28 procent lyssnar på ljudbok och 14 procent läser e-bok.

Vilka ord/påståenden tycker du passar bäst in på din syn på biblioteken?

”Lugn och ro”, ”tillgänglighet för alla” samt ”läsning” passar bäst in i synen på biblioteken. 58, 56, respektive 50 procent instämde i dessa ord/påståenden.

Hur väl känner du till följande tjänster som biblioteken erbjuder?

88 procent har hört talas om att biblioteken erbjuder samhällsinformation, 87 procent har hört talas om programverksamhet för barn (sagostund m.m.) och 84 procent den uppsökande verksamheten. Lägre kännedom finns om verksamhet för att öka den digitala delaktigheten (61 procent) samt läxhjälp (45 procent).

Hur väl instämmer du i följande påstående vad gäller biblioteken?

73 procent instämmer helt i påståendet att ”bibliotekens personal och deras kompetens är viktig”. 72 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är viktiga för att främja barns och ungas läsning”. 74 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är en mötesplats dit alla är välkomna”. 27 procent instämmer helt i påståendet att ”biblioteken är viktiga för att öka kunskapen om digitalisering och digitala verktyg”.

Resultatet från hela undersökningen presenteras på Svensk biblioteksförenings webb i samband med Biblioteksdagarna den 17 maj, där det också blir ett samtal om undersökningen.

http://www.biblioteksforeningen.se/evenemang/biblioteksdagarna/program/

Ett urval av undersökningen finns i bilagan.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.