2020-10-02 05:31Pressmeddelande

Hudiksvall vinner priset Årets mobila bibliotek

Svensk biblioteksförenings pris Årets mobila bibliotek tilldelas Hudiksvall.
Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.

Juryns motivering:
"Med utökad kulturverksamhet i samverkan med andra aktörer ges invånare möjlighet att uppleva teater, föreläsningar och film där de bor. Med ett fördjupat demokratiperspektiv fungerar det mobila biblioteket även som en resurs för samhällsinformation och samhällsservice utanför centralorten. Den som besöker det mobila biblioteket ska erbjudas ett utbud som tål att jämföras med huvudbiblioteket och filialerna. Det har vinnaren av Svensk biblioteksförenings utmärkelse Årets mobila bibliotek lyckats med.

Hållbarhet, tillgänglighet, digital delaktighet och likvärdighet är ledord för en verksamhet med många funktioner. Bussens konstnärliga gestaltning som berör ämnen som demokrati och framtidstro är målad av konstnären Samira Englund.

Juryn har beslutat att tilldela utmärkelsen Årets mobila bibliotek 2020 till Hudiksvalls mobila bibliotek för sin genomtänkta verksamhet som är väl förankrad i samhället med ett flexibelt fordon som skapar möjligheter."

På föreningens webbplats kan man läsa en intervju med årets vinnare

Jury:
Lena Lundberg Vesterlund, Luleå kommun, Chef Bibliotek och Konst, ordförande
Ellinor Landin, Region Gotland
Birgitta Hellström, Biblioteksmuseet Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse
Annika Wredenberg, kulturchef Torsby kommun (representant för föregående års vinnare)

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. Läs mer om våra nio utmärkelser

Årets prisceremoni sänds digitalt den 12 november.

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.