2005-08-08 08:08Pressmeddelande

IFLAs president från Botswana till Stockholm

null

Under konferensen The Multicultural Library - Staff Competence for Success träffas bibliotekarier och informatörer från hela världen för att diskutera nya utmaningar. Hur lever biblioteken upp till det framväxande mångkulturella samhällets krav? Hur möter vi behovet av och möjligheten till en ömsesidig kommunikation mellan människor, oberoende av nationalitet, medborgarskap eller språklig och kulturell bakgrund? Frågeställningar kring flerspråkighet och mångkultur är av vitalt intresse för all bibliotekspersonal redan idag, och i än högre grad i morgon.

Konferensen är en satellitkonferens inför den stora IFLA-konferen-sen i Oslo, den 14- 18 augusti. I Stockholm fokuserar man på utbildning av personal, och användandet av flerspråkliga kataloger som medel att övervinna informationshinder i ett allt mer multi-kulturellt samhälle. Här möts kollegor på den internationella biblioteksarenan för att utbyta erfarenheter, visioner och metoder. För att skapa nya verktyg i arbetet med mångkulturella kund-grupper. För att utöka den internationella biblioteksservicen.
Svensk Biblioteksförening är medlem i IFLA som står för The International Federation of Library Associations and Institutions. ILFA representerar bibliotek, informationstjänster och dess använ-dare världen över. Organisationen grundades 1927 och har 1700 medlemmar fördelat på 150 länder. Huvudkontoret ligger i nederländska Haag.

Konferensen arrangeras av IFLA:s sektion för Mångkulturellt Biblioteksarbete i samarbete med Svensk Biblioteksförening och Internationella Biblioteket i Stockholm.

Sponsorer: Kulturrådet, Bibliotekstjänst AB, Tal- och punktskriftsbiblioteket, Regionbibliotek Stockholm, och svenska UNESCO-rådet

Läs mer på: http://ifla-stockholm2005.se eller http://www.ifla.org/
För mer information: Barbro Bolonassos, tfn. 0702-49 86 56


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.