2009-10-27 10:37Pressmeddelande

Internationella bokbussen i Göteborg är Årets bokbuss!

null

Internationella bokbussen i Göteborg får i år Svensk Biblioteksförenings utmärkelse Årets bokbuss för sitt angelägna arbete att nå medborgare som har ett annat modersmål än svenska.

Juryns motivering: "Internationella bokbussen är en angelägen satsning för att nå medborgare som har ett annat modersmål än svenska. Under de två år som den Internationella bokbussen har funnits har kreativa metoder använts för att nå dessa målgrupper i förorterna, bland annat genom samarbete med ett lokalt bostadsbolag och via ett ungdomsprojekt. Med hjälp av böcker och andra medier på många språk har man nått nya grupper och inspirerat både vuxna och barn till läsupplevelser. Internationella bokbussen är en bra förebild på flexibel verksamhet som når ut i närsamhället, och som visar nya möjligheter att använda bokbussar för att nå angelägna målgrupper."

Den svenska bokbussverksamheten har funnits i över 60 år. Svensk Biblioteksförening instiftade priset "Årets bokbuss" 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige då fyllde 50 år. Vinnaren av Årets Bokbuss får ett vandringspris som är en modell av den första bokbussen i Sverige.

Prisutdelningen blir lördagen 14 november kl. 12.45 i Rannebergens centrum.

I juryn har ingått: Ordförande Sara Bengtsson, Uppsala, Margareta Lundberg Rodin, Svensk Biblioteksförening, Lise-Lott Nilsson, Lund, Magnus Torstensson, Biblioteksmuseet, Borås samt Ing-Marie Engman Suup, Kiruna, representant från föregående års vinnande bokbuss.

Mer information:
Sara Bengtsson, juryordförande, 018-727 60 51
Mirjam Önner Ansvarig för Internationella bokbussen i Göteborg
tel 031-368 34 32, e-post mirjam.onner@kultur.goteborg.se
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.