2023-09-27 05:00Pressmeddelande

Julla Májja vinner priset Årets mobila bibliotek

Najda och Marica framför bokbussen Jujja Majja.

Priset Årets mobila bibliotek 2023 tilldelas Julla Májja – den samiska biblioteksbussen.

Priset instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får motta ett vandringspris som är en modell av Sveriges första bokbuss. En representant för det vinnande biblioteket får också sitta i juryn för nästa års utnämning.

Priset delas ut vid en ceremoni i november. 

Juryns motivering:
Tack vare samarbetet V8 mellan de åtta inlandskommunerna Sorsele, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Åsele och de samiska samordnarna når den samiska litteraturen och kulturen ut till många av de som bor i Västerbotten. Biblioteksbussen Julla Májja besöker platser runt om i alla kommunerna och har med sig samisk och lokal litteratur under sina turer. Vidare kommer Julla Májja med exempelvis språkrevitalisering, samtal om psykisk ohälsa, matens kretslopp från fjäll till bord, renskötselyrket, traditionell kunskap, duodji, jojk, teater, film och litteratur. Verksamheten riktar sig till besökare i alla åldrar och samarbetar med många olika aktörer i samhället. De åtta kommunbiblioteken bistår Julla Májja med sitt samlade mediebestånd. Det innebär bland annat att besökarna både kan låna, återlämna och beställa hela V8-bibliotekens utbud via Julla Májja. De kommuner som är involverade i samarbetet är till ytan större än de cirka hundra kommunerna i Skåne län, Stockholms län, och Västra Götalands län tillsammans. När det bor 5,6 miljoner i storstadslänen bor det dock i Julla Májjas hela upptagningsområde drygt 37 000 personer. Det ger en fingervisning om förutsättningarna för det enastående arbete Julla Májja gör för att tillgängliggöra kultur i en av landets allra mest glesa delar. Att de dessutom arbetar med att tillgängliggöra språk och kultur för Europas enda urfolk, samt sprider kunskap om den samiska minoriteten till andra grupper, gör Julla Májja till en värdefull verksamhet även ur ett internationellt perspektiv, väl värd att lyfta som ett gott exempel för andra länder och världsdelar. För ett ambitiöst och idogt arbete med att nå ut till allmänheten med den samiska kulturen och de samiska språken utser vi Julla Májja – den samiska biblioteksbussen till årets mobila bibliotek 2023”. 

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Elza Zandi
Digital kommunikatör
Elza Zandi