2008-09-01 10:07Pressmeddelande

Kalmar län i topp när det gäller bibliotekstäthet

null

Kalmar län är ett av Sveriges tre bibliotekstätaste län och ligger långt över riksgenomsnittet i de flesta kategorier i Svensk Biblioteksförenings årliga rapport. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening. 

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Kalmar län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att Kalmar precis som i förra årets mätning är Sveriges tredje bibliotekstätaste län. Länet har 0,252 bibliotek per 1000 invånare.

Kalmar läns bibliotek placerar sig på topp när det gäller antal böcker per invånare, både för barn och vuxna. Biblioteken i Kalmar län har också flest tidningsprenumerationer per invånare i hela landet med 15 tidskriftsprenumerationer per invånare att jämföra med rikssnittet på 8,7.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.