2010-09-06 10:02Pressmeddelande

Karlshamnsborna flitigaste låntagarna i Blekinge

null

Karlshamnsborna lånar klart flest böcker i Blekinge län. Det gäller både barn och vuxna. Men Ronnebyborna är de som gör flest besök på biblioteken i länet.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Blekinge. Rapporten visar att Karlshamnsborna i genomsnitt lånar 11 böcker eller andra medier per invånare och år. Ronnebyborna besöker i snitt biblioteket sju gånger per person och år, vilket är mest i länet.

Både Karlshamn och Ronneby uppvisar också hög personaltäthet på sina bibliotek samt många tidskriftsprenumerationer.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Olofströms kommun har ökat utlåningen av barnböcker med 10 procent sedan föregående år och stod därigenom för länets största ökning. Barnboksutlåningen ökar också sin andel av den totala utlåningen och utgör idag nästan hälften av boklånen

– Att barnboksutlåningen ökar i Olofström är mycket glädjande. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.