2006-10-24 11:20Pressmeddelande

Kommentar från Svensk Biblioteksförening med anledning av ny kulturminister

null

- Det är välkommet med en engagerad kulturpolitiker och vi ser fram emot ett bra samarbete säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en kommentar till utnämningen av Lena Adelsohn Liljeroth till ny kulturminister. Lena Adelsohn Liljeroth är insatt i biblioteksfrågorna och känner starkt för skolbiblioteken.

-Det ska bli intressant att följa hur alliansen i regeringsställning följer upp sitt värn av bibliotekslagen och de fria boklånen samtidigt som de realiserar sina besked om en nationell handlingsplan för biblioteksutvecklingen, avslutar Niclas Lindberg.

Lena Adelsohn Liljeroth är sedan tidigare moderaternas kulturpolitiska talesperson. Hon har suttit i riksdagens kulturutskott sedan 2002.

Niclas Lindberg träffas på 070-660 80 77.


Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.