2008-09-01 10:07Pressmeddelande

Kommunerna i Jämtland fortsätter satsa på biblioteken

null

Jämtlands bibliotek fortsätter att knipa topplaceringar i Svensk Biblioteksförenings årliga jämförelse av biblioteksverksamheten i landet. Jämtland är Sveriges bibliotekstätaste län och har nästan dubbelt så mycket böcker per invånare som riksgenomsnittet. Länets invånare fortsätter också att låna klart fler böcker än riksnittet.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för tredje året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Jämtland. Rapporten baseras på statistik från år 2007. Jämtland fortsätter att vara det bibliotekstätaste länet i landet med 0,323 bibliotek per 1000 invånare.

Även sett till bokbestånden hävdar sig biblioteken i Jämtland mycket väl när man redovisar 8,1 böcker per invånare jämfört med 4,4 böcker per invånare för i riket i snitt. Bara på Gotland har biblioteken fler böcker per invånare Jämtlands fortsätter också att vara bäst i landet när det gäller nyförvärv av böcker.

Bara tre län kan redovisa fler tidskrifter per invånare än biblioteken i Jämtland. De jämtländska biblioteken redovisar också ovanligt hög datortäthet med 137 datorer per 100 000 invånare. Det är, näst de gotländska biblioteken, den bästa siffran i landet och motsvarar en nästan dubbelt så hög datortäthet som i riket i snitt.  

– Det är mycket glädjande att se att kommunerna i Jämtland fortsätter att måna om sina bibliotek. Statistiken indikerar att biblioteken i länet vill utvecklas t ex genom att öka antal datorer och prioritera tidskrifter, satsningar som vi vet leder till att fler besöker biblioteken, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.