2008-09-01 10:08Pressmeddelande

Kronoberg mot strömmen – ökar antalet biblioteksbesök

null

Under 2007 har antalet besök per invånare ökat med tio procent på biblioteken i Kronoberg. Detta är den tredje största ökningen i landet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening. Rapporten visar också att Kronoberg är Sveriges näst mest bibliotekstäta län.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Kronobergs län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att Kronobergs län, precis som i förra årets mätning är landets näst bibliotekstätaste län med 0,3 bibliotek per 1000 invånare. Biblioteken i Kronobergs län har höga siffror i de flesta kategorier som redovisas i rapporten. Särskilt anmärkningsvärt är att när landets bibliotek i genomsnitt tappar besökare ökar istället biblioteken i Kronobergs län antalet besök per invånare med 10,1 procent. Uppgången från 8,5 till 9,3 besök per invånare gör att länets bibliotek är det tredje mest besökta biblioteket i landet. Förutom Kronoberg är det bara i Örebro län, Halland och Norrbotten som besöken ökar.

– Kommunerna i Kronobergs län visar att satsningar på biblioteken ger resultat. God tillgänglighet, satsningar på fler medier och högt bokbestånd både för vuxna och barn ger ökat antal besökare och fler låntagare. Att biblioteken utvecklas så positivt i länet visar vilken betydelse bra bibliotek har, säger generalsekreterare Niclas Lindberg på Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.