2010-09-06 10:36Pressmeddelande

Kumlas invånare lånar flest böcker i länet

null

Kumlaborna är de som lånar mest i Örebro län. Även när det gäller biblioteksbesök tillhör  Kumlaborna de flitigaste i länet, endast slagna av Noraborna som i snitt gör 11 biblioteksbesök per invånare och år. Även när det gäller barnbokslån ligger Kumla i topp i länet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för femte året i rad rapporten Folkbiblioteken i Örebro. Rapporten, som baseras på statistik för 2009, visar att Kumlaborna, såväl barn som vuxna, är de som lånar mest inom länet. Barnbokslånen ökar i länet i allmänhet och Karlskoga är den kommun som står för den enskilt största ökningen av barnboksutlåning. I Karlskoga ökade antalet barnbokslån med nära 20 procent jämfört med 2008.

– Det är mycket glädjande att barnboksutlåningen ökar i Karlskoga och länet som helhet, inte minst mot bakgrund av det samband som finns mellan bibliotekslån, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Det är dock Noras invånare som är de flitigaste biblioteksbesökarna. Hällefors bibliotek är bäst på inköp av ny litteratur och andra medier och där syns också en ökning i den totala utlåningen per invånare.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.