2007-04-04 09:33Pressmeddelande

Kvinnornas historia belönas med marknadsföringspris

null

Kvinnohistoriska samlingarna inom Göteborgs universitetsbibliotek får Greta Renborgs pris 2007. Juryns motivering: ”Kvinnohistoriska samlingarna får priset för att det på ett utmärkt sätt illustrerar universitetsbiblioteks "tredje uppgift": att ge alla, såväl elever, studenter och lärare på olika nivåer som en intresserad allmänhet tillgänglighet till och kunskap om sina samlingar. Personalen vid Kvinnohistoriska samlingarna tillgängliggör kvinnohistorien och marknadsför samlingarna på ett estetiskt, lättillgängligt och "lättklickbart" sätt som väcker nyfikenhet och intresse och som lockar till studier och läsning.” Priset delas ut av Svensk Biblioteksförening.

Genom sitt kreativa och pedagogiska arbete på webben marknadsför biblioteket sina samlingar bl a via innehållsrika och tydliga temaportaler. Sedan ett par år arbetar man t ex med ett portalprojekt som på sikt planeras kunna utgöra en sammanhängande historik över kvinnorörelsen på webben. Portalerna rymmer biografier över föregångskvinnor och pionjärer, ett rikt bildmaterial, viktiga historiska årtal, offentligt tryck, propagandamaterial och pamfletter och mycket, mycket mer.

Kvinnohistoriska samlingarna har ett elektroniskt textarkiv som innehåller äldre svenska kvinnotidskrifter. En förteckning över handskriftssamlingens material finns på hemsidan liksom ett digitaliserat brevskrivarregister. Vidare finns en elektronisk referenstjänst där man svarar på faktafrågor och lämnar litteraturtips.

Juryn har bestått av Ulla Brohed, bibliotekarie, ordf, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Margareta Brundin, biblioteksråd vid Sveriges Riksdag och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 21:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker den 24 maj under Biblioteksdagarna i Stockholm. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 5 000 kr.

Mer information:
Inger Eriksson, chef Kvinnohistoriska samlingarna, 031-786 17 61 eller 070-6493024
Bibliotekets hemsida http://www.ub.gu.se/kvinn/
Ulla Brohed, juryordförande, 076-811 21 68
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.