2007-10-03 10:42Pressmeddelande

Låg aktivitet på Värmlands bibliotek

null

De kommunala biblioteken i Värmlands län har, i en jämförelse med biblioteken i Sveriges övriga län, få besök och låg utlåning. I en nationell jämförelse hamnar Värmland på artonde respektive sjuttonde plats inom dessa områden. Men det finns ljuspunkter - andelen aktiva låntagare ökar. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Värmland. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att Värmlands bibliotek som har 6,8 biblioteksbesök per invånare och år, vilket ger en bottenplacering i en nationell jämförelse. Även den totala utlåningen per invånare på 7,5 volymer per invånare och år är mycket låg i en nationell jämförelse. Samtidigt visar rapporten på en positiv trend för andelen aktiva låntagare som ökat med 21,3 procent. Därmed är genomsnittsvärmlänningen en nästan precis lika aktiv låntagare som genomsnittssvensken. Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion på ett bibliotek.

– Låg utlåning och få besök är naturligtvis bekymrande. Biblioteket som institution ska verka som ett nav i kunskapssamhället. En låg aktivitet begränsar den informationsspridning som sker på biblioteken, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Samtidigt är tillhör de värmländska biblioteken landets mest datortäta. Med 101 datorer per 100 000 invånare (rikets snitt är 71 datorer), är det bara tre län som har fler datorer än Värmland. Datortätheten har dessutom ökat med sju procent sedan 2005.

– God tillgång till datorer är den mycket viktig uppgift för det moderna folkbiblioteket. För många människor som saknar egen dator är bibliotekets datorer länken till all den information och kunskap som idag finns tillgänglig i elektronisk form och via Internet, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.