2016-09-06 07:00Pressmeddelande

Låntagarna i Ydre lånar flest böcker i regionen

null

I Ydre kommun lånas det flest böcker i hela Region Östergötland. 2015 lånade låntagarna i genomsnitt ca tio böcker per person. Invånarna i Ödeshög besöker dock sitt bibliotek mest. Här besöker varje invånare i snitt sitt bibliotek ca 15 gånger per år.

Svensk biblioteksförening har de senaste elva åren publicerat statistik över folkbibliotekens verksamhet på kommun- och länsnivå. I årets rapport, Folkbiblioteken i Östergötlands län, redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Årets statistikrapport för folkbiblioteken visar att svenskarna uppskattar bibliotekens utbud. Regionens mest aktiva biblioteksbesökare finns i Ödeshög som besöker kommunens bibliotek 14,85 gånger per år, tätt följt av Söderköping där invånarna gör 13,17 besök per år. Detta är klart högre än riksgenomsnittet på 6,36 besök.

De flitigaste låntagarna finns i Ydre kommun där invånarna i snitt lånar 9,9 böcker om året, vilket kan jämföras med rikssnittet på 6,33 böcker om året.

– Det finns ett tydligt samband mellan resurser till biblioteken och hur attraktiva de uppfattas av medborgarna. Med bra öppettider, hög personaltäthet och många nyförvärv ökar besöken och utlåningen, säger Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening.

Biblioteken är viktiga för många barn och länet har många aktiva biblioteksanvändare. Flest böcker, i snitt 23,06 böcker per år, lånar barnen i Motala kommun. Det är betydligt fler än riksgenomsnittet på 14,53 böcker om året.

– Under hösten ska landets kommunalpolitiker avgöra vad som ska prioriteras i kommunen framöver. Att investera i bibliotek är ett sätt att utjämna klyftor, främja läsning och kultur, men också att ge invånarna verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. Detta är otroligt viktigt, inte minst nu med de utmaningar Sverige står inför, avslutar Calle Nathanson.

Mer information:

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, 072 077 50 96

Björn Orring, kommunikatör Svensk biblioteksförening, 070 629 35 00

Rapporterna bygger på statistik från Kungliga biblioteket, Statistiska centralbyrån och Statens kulturråd för år 2015. De är tillgängliga på www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.