2012-08-28 11:08Pressmeddelande

Larry Lempert, Internationella biblioteket, belönas med marknadsföringspris

null

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2012 till Larry Lempert, Internationella biblioteket. Priset, 25 000 kr, delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

Juryns motivering: ”Greta Renborgs pris 2012 tilldelas Larry Lempert, Internationella biblioteket, Stockholm, som gediget och långvarigt, i skilda positioner, nationellt som internationellt arbetat för att biblioteket skall vara en plats för alla – oavsett ålder och nationalitet. När han marknadsför biblioteket handlar det om att förmedla nya tankar och lyfta biblioteksarbetet som ett sätt att skapa läslust och främja fantasi och kunskap.”

Larry Lempert är chef för Internationella biblioteket i Stockholm. Han har en bakgrund både som barnbibliotekarie och som barn- och ungdomskonsulent. Lempert är ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, styrelsemedlem i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People) och redaktör för IBBY-bladet. Han har också innehaft styrelseuppdrag i Svenska barnboksinstitutets styrelse (SBI) och i IFLA:s (International Federation of Library Associations) barnbibliotekssektion.

Juryn har bestått av Gunnar Südow, bibliotekskonsulent, juryordförande, Göteborg, Gunilla Berglund, informationssekreterare, Kulturförvaltningen i Stockholm, Anders Johansson, sjukhusbibliotekschef, Helsingborg, Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland, och Henriette Zorn, chefredaktör för Biblioteksbladet.

Greta Renborg avled 2005. I hennes anda delas priset ut varje år till bibliotek eller enskild bibliotekarie som lyckats med bra marknadsföring. Svensk Biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65 årsdag 1986.

Svensk Biblioteksförening delar i år för 25:e gången ut Greta Renborgs marknadsföringspris. Det sker torsdag 27 september på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 25 000 kr.

Mer information:
Larry Lempert, tel. 08-508 31 220
Gunnar Südow, juryordförande, tel.  0706-31 78 84
Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening tel. 070-551 90 74

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.