2005-05-09 13:09Pressmeddelande

Lars Rydquist får Bengt Hjelmqvists pris

null

Lars Rydquist har som kulturchef i Sundbyberg, länsbibliotekarie i Västmanland samt som chef för Nobelbiblioteket inspirerat folkbiblioteken till att lyfta fram och fördjupa läsning av skönlitteratur. Föreläsningsserien Det sköna med skön-litteraturen, Poesibiblioteket i Sundbyberg och Läsenären, en tidning som delades ut till resenärer i de norra förorterna, bär Lars signatur. Lars är också en av initiativtagarna till utbildningsprogrammet MUSA.

Priset delas ut under biblioteksdagarna den 19 maj kl. 09.45, Folkets hus i Stockholm.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och delas ut till den eller de som åstadkommit framstående insatser på folkbiblioteks-området. Bengt Hjelmqvist var en nestor i bibliotekssverige. Mellan åren 1945 till 1969 var han chef på Skolöverstyrelsens bibliotekssektion. Bengt Hjelmqvist gick ur tiden den i april 2005, 101 år gammal.

I juryn sitter Margaretha Eriksson, juryordförande, Svensk Biblioteksförening, Maj Eriksson Jämtlands läns bibliotek, Kerstin Grum Länsbibliotek Halland, Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek och Birgitta Modigh, Statens Kulturråd.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.