2004-10-28 08:15Pressmeddelande

Lättare hitta skönlitteratur som handlar om ett specifikt område

null

Att läsa skönlitteratur kan ofta vara en hjälp för att till exempel förstå eller bearbeta upplevelser. Det kan också vara intressant att läsa böcker som handlar om ett speciellt område. Men hittills har det varit svårt att kunna hitta böcker utifrån innehållet. Visst känner många till Anne Franks dagbok och kommer att tänka på den boken om man vill läsa om hur det är att leva under krig, men hur hittar man fler skönlitterära böcker på det temat? Nu har detta avsevärt förbättrats tack vare Svensk Biblioteksförenings ämnesordlistor.

Med hjälp av en ämnesordslista indexeras skönlitteraturen. På så vis kan alla via bibliotekskatalogen direkt hitta skönlitterära böcker som handlar om allt ifrån skilsmässor och främlingskap till sjömansliv och filminspelningar.

Syftet med ämnesorden är att göra skönlitteraturen mer tillgänglig för användarna - barn och ungdomar, föräldrar, vanliga läshungriga vuxna, pedagogisk personal, m fl. Man ska lätt kunna hitta en bok inom det ämne man är intresserad av.

Under fyra år har en arbetsgrupp tagit fram ämnesordlistor för såväl barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. I dagsläget finns över 1400 ord i barn- och ungdomslistan och 3000 ord i vuxenlistan. Arbetet med att utveckla listorna fortsätter kontinuerligt.

Under Skolforum i Stockholm nästa vecka presenteras materialet i monter C17:49. Där kan man hitta Stockholms kulturförvaltning, Svensk Biblioteksförening och Svenska Barnboksinstitutet, SBI. Bland annat visas hur man kan söka i SBI:s katalog ELSA.

Det färdiga arbetet består av en handledning i indexering och två ämnesordslistor, en för vuxenlitteratur och en för barn- och ungdomslitteratur. Materialet finns dels i tryckt form, dels på Svensk Biblioteksförenings hemsida, www.biblioteksforeningen.org.

Mer information:
Lena Lundgren, ordförande i Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för indexering 08-508 312 76. mobil 0708-300705
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.