2004-10-21 15:37Pressmeddelande

Leif Pagrotsky som utbildnings- och kulturminister innebär ny möjlighet för biblioteken

null

Kommentar med anledning av regeringsombildningen

Leif Pagrotsky som utbildnings- och kulturminister innebär ny möjlighet för biblioteken

- Regeringsombildningen innebär bättre förutsättningar för att utveckla det svenska biblioteksväsendet, det säger Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteksförening i en kommentar.

Bakgrunden är de senaste årens uppdelning mellan departementen med många gånger en bristande samordning. Utbildningsdepartementet med Kungl. biblioteket har haft ansvar för forskningsbiblioteken och Kulturdepartementet med Statens kulturråd för Folkbiblioteken.

- Med den nya departementsstukturen med Leif Pagrotsky som utbildnings- och kulturminister samlas ansvaret för folkbiblioteken och forskningsbiblioteken under samma departement. Därmed blir det betydligt enklare med en nationell samordning.

I samband med den stora remissen kring Kungl. biblioteket (SOU 2003:129) som presenterades i våras skrev Svensk Biblioteksförening i remissvaret att föreningen ställer sig positiv till att KB får det odelade ansvaret för de offentligt finansierade och tillgängliga bibliotekens informationsförsörjning. ”Föreningen ser det som ett första steg. En fortsatt utredning bör undersöka noga hur en sammanhållen biblioteksmyndighet som omfattar hela biblioteksväsendet skall organiseras.”

- En sådan utredning bör snarast komma till stånd i det nya departementet, avslutar Britta Lejon.


Britta Lejon träffas på mobil 070-696 42 68


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.