2009-04-20 10:09Pressmeddelande

Lindesberg plats för nationell konferens om fängelsebibliotek 23-24 april

null

Svensk Biblioteksförening arrangerar under torsdag och fredag 23-24 april en nationell konferens om biblioteksservice inom kriminalvården "Fängelsebibliotek för skillnad" i Lindesberg. På konferenser deltar ett trettiotal bibliotekarier från hela landet.

Bland annat presenteras det uppmärksammade projektet "Godnattsagor inifrån" som innebär att föräldrar i fängelse läser in sagor på CD till sina barn. Medverkar gör bland andra Karin Johansson, Malmö stadsbibliotek och Annelie Björkhagen, Bryggan, Malmö. http://www.godnattsagorinifran.blogspot.com/

Under konferensen diskuteras även olika former för biblioteksverksamheten inom kriminalvården och aktuella frågor behandlas. Bengt Holmgren, psykolog vid Kronobergshäktet kommer att prata om "Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner". Dessutom blir det studiebesök på Hinseberg.

Konferensen hålls på Lindesbergs stadshotell från torsdag lunch 23 april till fredag lunch 24 april.

Hela programmet finns på http://www.biblioteksforeningen.org/konferens/

Mer information:
Konsulent Wiviann Wilhelmsson, Svensk Biblioteksförening
tel 08-545 132 32 mobil 070-250 40 32


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.