2014-10-09 09:50Pressmeddelande

Lo Claesson och Ann Östman tilldelas Bengt Hjelmqvists pris 2014

null

Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryds kommun, och Ann Östman, bibliotekskonsulent på den regionala biblioteksverksamheten i Gävleborg, tilldelas och delar Bengt Hjelmqvists pris 2014.

Juryns motivering:

Ann Östman och Lo Claesson förenar hjärta, rättvisepatos och civilkurage i sitt arbete med att utveckla folkbiblioteken i hela landet som demokratiska noder för digitalt skapande, delaktighet och mångfald. De har med ”makerspace” vågat introducera ett nytt gränsöverskridande tänkande som handlar om både teknik och besökarnas delaktighet och engagemang. Deras arbete sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Anns insatser för Internet Librarian International och Los arbete i IFLA:s folkbiblioteksektion är betydande.

De tar sin utgångspunkt i allas lika värde och rätt, såsom Anns antirasistiska arbete med temat ”Bibliotek mot rasism” och Los skapande av ett skolbibliotek i Kenya som handlar om allas rätt till information, kunskap och utveckling.

De brinner för en deltagarkultur och hyser en övertygelse om att alla kan lära, bara de får medlen, inspirationen och tillgången till bra lärmiljöer. Deras röster i det svenska folkbiblioteksbruset påminner ständigt om ansvaret att utgå från och respektera den enskilda användarens behov och möjligheter och vikten av ett fördomsfritt förhållningssätt gentemot ny teknik. 

Juryn har bestått av:

Torbjörn Nilsson, ordförande, Svensk biblioteksförening

Nina Dawod, Uppsala stadsbibliotek

Peter Björkman, Bibliotek Botkyrka

Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek

Alireza Afshari, Stockholms stadsbibliotek

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Utdelningen av Sveriges biblioteks utmärkelser 2014 sker måndag 20 oktober. Svensk biblioteksförening delar ut åtta priser i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan. Nobelkören inleder, Frida Öhrn tolkar Pär Lagerkvist och föreningens ordförande Calle Nathanson är konferencier. Bibliotek är öppet för alla!

På bilden syns Lo Claesson till vänster och Ann Östman till höger. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin


Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.