2007-10-03 10:48Pressmeddelande

Många biblioteksbesökare i Västra Götalands län

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att biblioteken i Västra Götalands län har fler aktiva låntagare och fler besökare än riksgenomsnittet. Biblioteken i Västra Götaland visar låga siffror för barnverksamheten. Däremot står sig utbudet av AV-media bra i en nationell jämförelse.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västra Götalands län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att Västra Götaland är ett av de län i landet där antalet bibliotek minskat mest under det senaste året. Antalet bibliotek har minskat med 3,7 procent. Sannolikt som en konsekvens att detta har antalet böcker per invånare har sjunkit med 2,3 procent, och ligger nu på 4 böcker per invånare, vilket kan jämföras med 8 böcker per invånare i Jämtlands län som ligger högst i landet. Mer positiva är siffrorna över AV-beståndet som ligger på 0,4 per invånare vilket är högre än genomsnittet för riket som är 0,3.

– Vi ser en tydlig trend bland biblioteken när det gäller att satsa mer på AV-medier som filmer, musik och talböcker. Denna utveckling av utbudet hos biblioteken är en anpassning till vad kommuninvånarna efterfrågar. Biblioteken i Västra Götaland visar upp positiva siffror vad gäller antalet aktiva låntagare och antal besök per invånare, vilket tyder på att man har svarat upp till en efterfrågan som har funnits bland besökarna, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Antalet barnböcker per barn är lågt med åtta böcker per barn, vilket är den tredje lägsta nivån i landet. Utlåningen av barnböcker per barn är den sjätte lägsta bland länen i riket.

– Läsutvecklingen är viktig för att få en bra start i livet. Mycket statistik pekar på att barns läsande utvecklas negativt. Biblioteken ska verka för läskunnigheten och att satsa på barnverksamhet och barnböcker är en del av den grundläggande uppgiften, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.