2009-04-20 14:10Pressmeddelande

Maria Berggren, Uppsala, får årets Collijnpris för bästa magisteruppsats

null

Collijnpriset, som årligen utdelas av Svensk Biblioteksförening för bästa magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, går till Maria Berggren för uppsatsen "Att katalogisera en specialsamling med hjälp av TEI. En metodprövande studie utförd på Swedenborgsarkivet i Kungl. Vetenskapsakademien". Uppsatsen har lagts fram vid Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, med Mats Dahlström som handledare. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Maria Berggren arbetar idag med ett katalogiseringsprojekt kring Swedenborgsarkivet vid Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien. Hon kommer ursprungligen från Falun och har sedan 1986 bott i Uppsala. Maria Berggren är språkvetare, docent i Latin, och har sedan 2005 distansstuderat vid Bibliotekshögskolan.

Juryns motivering: Uppsatsen prövar funktionaliteten hos metadataformatet TEI (Text Encoding Initiative) som metod vid digitalisering och katalogisering av ett svårbeskrivet material bestående av såväl böcker som manuskript.

Uppsatsen är välskriven och behandlar ett för dagens och framtidens biblioteks- och arkivverksamhet intressant och högaktuellt ämne. Med god kunskap om materialet och stor insikt i problematiken gör hon ett komplext ämne begripligt.

I sina slutsatser konstaterar hon på ett övertygande sätt att systemet, trots sin kraftfullhet, behöver utvecklas och kompletteras för att kunna användas effektivt för beskrivning och informationsåtervinning.

Prisutdelningen sker under Biblioteksdagarna i Uppsala 13-15 maj. Uppsatsen finns i sin helhet på: http://hdl.handle.net/2320/4031

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, Riksbibliotekarie grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921.

Jury: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet
Kerstin Assarsson-Rizzi, chefsbibliotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, bibliotekarie, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Mer information: Maria Berggren 070 - 792 44 86
Juryordförande Henrik Åslund 070-242 05 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.