2010-09-06 10:24Pressmeddelande

Nacka har de flitigaste biblioteksbesökarna i Stockholms län

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Nackaborna gör flest biblioteksbesök i länet. Nynäshamn och Täby är de två stockholmskommuner där biblioteken är bäst på att köpa in ny litteratur och annan media – en bevisat viktig faktor för att skapa attraktiva bibliotek. Täby är också den kommun som har flest bibliotekslån.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Stockholm. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att barnbokslånen ökar inom länet.

I Täby lånar barnen i snitt 22 böcker per bar och år, vilket är klart mest i länen och mer än genomsnittet i riket. Även i Ekerö är utlåningen av barnböcker stor och har där dessutom ökat med nära 30 procent sedan förra året.

– Det är mycket glädjande att det lånas ut barnböcker mycket bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan bibliotekslån, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Nackaborna är de flitigaste biblioteksbesökarna medan Täby är bäst i länet när det kommer till utlåning och placerar sig också i topp tillsammans med Nynäshamn när det gäller nyförvärv av böcker och andra medier.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.