2007-09-24 09:21Pressmeddelande

Nationell bibliotekspolitik i fokus - Svensk Biblioteksförening under Bok & Bibliotek

null

Sverige saknar en samlad nationell bibliotekspolitik. Vi ligger till exempel långt efter våra nordiska grannar på biblioteksområdet. Det problemet kommer att belysas vid ett seminarium under Bok & Biblioteksmässan där även rapporten "Sverige så in i Norden efter" presenteras för första gången. Här finns information om Svensk Biblioteksförenings arrangemang under mässan.

Nationell bibliotekspolitik - kan det vara något för Sverige?
Torsdag 17.00 - 18.00
Sverige saknar nationella mål för bibliotekspolitiken. Detta samtidigt som läsförståelsen minskar, sex av tio skolor i grundskolan saknar bemannade bibliotek och klyftorna i både biblioteksanvändandet och bokläsandet ökar. Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteksförening, inleder och är moderator för en diskussion om hur bibliotekspolitiken ser ut i övriga Norden och om Sverige har något att lära av grannländerna. I panelen: Barbro Wigell-Ryynänen, biblioteksinspektör, Undervisningsministeriet,
Finland, Winnie Vitzansky, direktör Danmarks Biblioteksforening, Tore Kr. Andersen, generalsekreterare Norsk Bibliotekforening, och Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening. Vid seminariet presenteras för första gången rapporten "Sverige - så in i Norden efter".

Skolbibliotek och kunskaper - Miniseminarium
Torsdag 12.00
Har skolbibliotek någon betydelse för resultat på nationella prov och läsdiagnoser? Jenny Henning och Linda Jonsson diskuterar utifrån en undersökning gjord i Norrtälje våren 2007. Moderator: Kalle Güettler.
Arr. Sveriges Författarförbund i samarbete med Svensk Biblioteksförening och DIK Bibliotekarieförbundet

Kulturministern talar till punkt.
Fredag 14.00 - 14.45
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth talar om kultur och politik tillsammans med Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare, Niclas Lindberg.

Prisutdelningar
Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter delas ut torsdagen den 27 september kl 14.20 på föreningens scen i E-hallen. Aniarapriset delas ut fredagen den 28 september kl 15.20 på föreningens scen i E-hallen.

Svensk Biblioteksförenings monter finns på plats E01:26.

Svensk Biblioteksförenings scen, Biblioteksscenen, i E-hallen

Torsdag 27 september
10.40 Vilka barn kommer aldrig till biblioteket?
Bibliotekets roll på en familjecentral
Anna-Karin Albertsson, Familjecentralen Norrby, Borås

11.00 Att bli bibliotekarie
Om lärande och identitetsutveckling i utbildning och praktik. Jenny Hedman, Bibliotekshögskolan i Borås

11.20 Library lovers
Inspel, utspel och frispel från Svensk Biblioteksförening
Niclas Lindberg m fl, Svensk Biblioteksförening

11.40 Forskning om informationskompetens och yngre skolbarn
Anna Lundh, Bibliotekshögskolan i Borås

12.00 Nya utbildningar på Bibliotekshögskolan
Anders Stenström, Bibliotekshögskolan i Borås

12.20 Maracas - Hur man bygger ett varumärke
Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg
Detlef Barkanowitz, Norrbottens länsbibliotek

12.40 Personalkooperativ. En alternativ driftsform?
Dieselverkstadens bibliotek i Nacka om vägen från kommunalt till ett personalkooperativt bibliotek
Margareta Swanelid m fl från Dieselverkstadens bibliotek

13.00 Företagare på bibliotek
Katarina Forsström, Malmö stadsbibliotek, Sofia Murray, Malmö stadsbibliotek, Birgit Ahlquist, Lunds stadsbibliotek

13.20 Vägar till världens litteratur - muntligt, skriftligt, digitalt
Svensk Biblioteksförenings nätverk En större värld av berättelser Birgitta Alm, Medioteket Stockholm, Mariann Jarret, Världsbiblioteket Stockholm, Birgitta Wallin, Tidskriften Karavan

13.40 Libris och biblioteket.se: användbarhet och deltagande
Kungl. Biblioteket, Stockholms stadsbibliotek
Oscar Andersson-Laurin och Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek, Henrik Lindström och Martin Malmsten, Kungl. biblioteket

14.20 Prisutdelning - Svensk Biblioteksförenings barnboksplaketter 2007 Elsa Beskow-plaketten, Nils Holgersson-plaketten och Carl von Linné-plaketten till 2006 års bästa bilderbok/bäst illustrerade barnbok, bästa barn- och ungdomsbok respektive bästa fackbok för barn eller ungdomar
Svensk Biblioteksförening

15.00 Library lovers
Inspel, utspel och frispel från Svensk Biblioteksförening
Niclas Lindberg m fl, Svensk Biblioteksförening

15.40 För biblioteken i samtiden. Tankar kring samverkan
Kungl. Biblioteket, Statens kulturråd
Gunilla Herdenberg, Kungl. biblioteket, Mats Hansson, Statens Kulturråd

16.00 Prisutdelning - Årets DAISY-bibliotek 2007
TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, presenterar och belönar det bibliotek som under året aktivt och medvetet arbetat med att förankra och utveckla talboksläsandet i DAISY-format inom sitt område
TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket

16.20 Library lovers
Inspel, utspel och frispel från Svensk Biblioteksförening
Niclas Lindberg m fl, Svensk Biblioteksförening

16.40 Jämställdhet på bibliotek
Hur främjar vi jämställdheten på vårt bibliotek, och hur bör biblioteken arbeta för att främja jämställdheten i samhället?
Sara Fältskog Eldros och Tilda Nordstierna, Svensk Biblioteksförenings nätverket för jämställdhet på bibliotek/Biblioteken i Botkyrka


Fredag 28 september

11.00 Konsten att skriva bibliotekshistoria - Gävle stadsbibliotek 100 år 2007
F d Länsbibliotekarien Weste Westeson berättar om sin nyligen utgivna bok: Gävle stadsbibliotek 100 år. På väg mot framtiden.

11.20 Att äga rum med besökarna!
Nacka biblioteks arbete med att skapa profilerade bibliotek tillsammans med besökare och intressenter
Jean Christian Jacobsen, m fl, biblioteken i Nacka

11.40 MALOUS inspirationsväskor - för dig som arbetar med barn
Om bokväskrona på Falkenbergs bibliotek. Medv Malou Altergård och Liselott Olaisen, Falkenbergs bibliotek.

12.00 Hur skapar vi användarnas bibliotek?
Axiell AB Boris Zetterlund, Axiell

12.20 Digitaliserade minnen
Sofia Arvidsson, Bibliotek och läranderesurser, Högskolan i Borås

12.40 För barns eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande
Om barnbiblioteksutveckling på Håbo bibliotek
Christina Norén, Håbo bibliotek

13.00 Administrerar utlån eller diskutera läsupplevelser?
Några steg på vägen mot ett litterärt upplevelsecentrum
Malin Ögland, Håbo bibliotek

13.20 Library lovers
Inspel, utspel och frispel från Svensk Biblioteksförening. Medverkar gör Cecilia Wikström, folkpartiet.
Niclas Lindberg m fl, Svensk Biblioteksförening

13.40 V8 - Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland
Pia Brinkfeldt. Länsbiblioteket i Västerbotten

14.00 Stipendieutdelning: Landsbygdens författarstipendium 2007 Stipendiet ges till en författare som har den svenska landsbygden som en utgångspunkt i sitt författarskap
SV, Studieförbundet Vuxenskolan

14.20 Litteratur om Gästrikland och Hälsingland - en digitaliserad bibliografi
Ann Östman och Mats Hemström, Bibliotek Gävleborg

14.30 Gävle Candidate City European Capital of Culture 2014
Anna-Karin Ferm, projektledare för Kulturhuvudstadsåret 2014 intervjuar Mats Öström, förvaltningschef Kultur & Fritid Gävle kommun om begreppet Kulturell Allemansrätt

14.40 Att bygga väggar och att riva murar
Ett samtal om planer för nya stadsbibliotek i Göteborg och Stockholm Inga Lundén, Stockholms stadsbibliotek, Christina Persson, Göteborgs stadsbibliotek

15.20 Prisutdelning - Aniarapriset 2007
Aniarapriset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna
Svensk Biblioteksförening

15.40 Internationella bokbussen i Göteborg
Mirjam Önner, Göteborgs stadsbibliotek, Emelie Hwang, estradpoet

16.00 AudioIndex: Det talande biblioteket
Pernilla Roslund, Länsbiblioteket i Västerbotten

Med reservation för eventuella ändringar.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.