2009-09-24 23:16Pressmeddelande

Niclas Lindberg kommenterar Göran Hägglunds biblioteksutspel

null

-Jag tycker Göran Hägglunds utspel på Newsmill är tvetydigt och man kan lätt få uppfattningen att han vill styra folkbibliotekens utbud och dela upp innehållet i önskvärt och icke önskvärt säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en kommentar. Och vad som är önskvärt ska tydligen inte avgöras av de människor som använder biblioteken eftersom de önskar sig fel saker.

-För att vi inte ska förlora oss helt i en elitistisk debatt om vad folk ska få på folkbiblioteken måste vi göra klart att folkbiblioteken är ett frihets- och demokratiprojekt som syftar till att frigöra mänsklig tanke och kraft säger Niclas Lindberg. De ska utan censur göra alla slag av kunskap och information lätt tillgänglig för alla. Utgångspunkten måste vara att det är brukarens och icke-brukarens uttalade och outtalade önskemål och behov som ska styra innehåll och utbud. Makthavares uppfattningar om vad som är gud i behagligt att låta folket ta del av ska inte göra det.

Bakgrundsfakta: Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare och socialminister, skriver i ett inlägg på Newsmill att "Tonvis av klassisk litteratur från våra bibliotek mals ner till pappersmassa för att ge plats åt lättare Liza Marklund-litteratur. Denna slags poppighet och konsumtionsflört urholkar bibliotekens roll som kulturinstitutioner."

Kontaktinfo:
Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg befinner sig på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och nås på telefon 070-660 80 77.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.