2015-10-12 10:41Pressmeddelande

Nominerade till Årets skolbibliotek 2015

null

Tre skolbibliotek har utsetts som nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2015. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer.


Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Nytt för i år har varit att verksamheten även ska beskrivas i en kort film. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut tre skolors bibliotek som blir officiellt nominerade.

Juryn har utsett tre skolbibliotek som nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2015:

Hjulsbroskolan, Linköpings kommun

Katedralskolan, Linköpings kommun

Polhemsskolan, Lunds kommun

Pristagaren tillkännages på Skolforum, Stockholmsmässan måndag 26 oktober, 15.30 på Röda scenen. 

De tre presentationsfilmerna finns att se på Nationella skolbiblioteksgruppens webbplats.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

För mer information kontakta Nationella skolbiblioteksgruppens ordförande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, jn@biblioteksforeningen.org, 070-695 11 29.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.