2017-09-29 09:52Pressmeddelande

Nominerade till Årets skolbibliotek 2017

null

Tre skolbibliotek har nominerats till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2017. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryn har utsett tre nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2017:
Gymnasieskolan Spyken, Lunds kommun
Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun
Katedralskolan i Linköping

Pristagaren tillkännages på Skolforum, Stockholmsmässan måndag 30 oktober på Södra scenen. Prisutdelare är utbildningsminister Gustav Fridolin.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen.
Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt föreslås.
Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut tre skolors bibliotek som blir officiellt nominerade.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Om Årets skolbibliotek på Nationella Skolbiblioteksgruppens webbplats

För mer information kontakta Nationella skolbiblioteksgruppens sammankallande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, jenny.nilsson@svbib.se, 070-695 11 29.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.