2018-09-28 05:00Pressmeddelande

Nominerade till årets skolbibliotek 2018

Foto: Fredrik HjerlingFoto: Fredrik Hjerling

Tre skolbibliotek har nominerats till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2018. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryn har utsett tre nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2018:
Alléskolan, Åtvidaberg
Bessemerskolan, Sandviken
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Prisutdelningen sker på Skolforum, Stockholmsmässan, måndag 29 oktober 2018 15:00 - 16:00 Östra scenen.


Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Om Årets skolbibliotek på Nationella Skolbiblioteksgruppens webbplats

För mer information kontakta Nationella skolbiblioteksgruppens sammankallande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, jenny.nilsson@svbib.se, 070-695 11 29.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.