2021-05-17 05:15Pressmeddelande

Ny guide för bibliotekens arbete med HBTQ+

I samband med Svensk biblioteksförenings branschdagar 17-19 maj presenteras en ny guide för bibliotekens arbete med hbtq+-frågor. Med en bredd av tips, tankar och erfarenheter är syftet med guiden att den ska fungera som inspiration för alla verksamma inom bibliotekssektorn. 

 

-Vi i nätverket är väldigt stolta för den här guiden som vi hoppas ska fungera som ett stöd i arbetet med att lyfta hbtq+-perspektiven på biblioteken, säger Christer Edeholt, kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq+.

Genom ett aktivt och medvetet arbete med inkludering och lika villkorsfrågor kan biblioteken skapa miljöer och verksamheter där så många som möjligt kan känna sig bekräftade och trygga. Guiden innehåller bland annat ett förslag på taxonomi av hbtq+-arbetet på bibliotek vilket ger en bra grund för att strukturera arbetet på olika nivåer.

-Biblioteken är till för alla och arbetet med hbtq+ är viktigt för att underlätta och förbättra bibliotekens bemötande och tillgängliggörande av information. Det är en fråga som vi lyfter både nationellt och internationellt, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. 

 

Guiden är en del av Svensk biblioteksförenings arbete med att under 2021 prioritera hbtq+-frågor i föreningens verksamhet.

 

-Hela expertnätverket har varit med och tagit fram material till den här guiden. Hanna Olsson på Umeå universitetsbibliotek, och Eleonor Pavlov på Lunds stadsbibliotek har sedan lagt ner mycket energi och tid för att göra guiden så bra och omfattande som den blev, avslutar Christer Edeholt.

Guide för bibliotekens arbete med hbtq+ (pdf)


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.