2021-02-10 06:00Pressmeddelande

Ny rapport: Biblioteken och pandemin

Gör folkbiblioteken till samhällsviktig verksamhet. Skapa en nationell samsyn kring när de kan behöva stänga. Ta vara på deras självklara plats i samhället. Det är några av föreningens slutsatser och rekommendationer i den rapport vi idag publicerar om biblioteken och pandemin. 

-Många folkbibliotek har klarat av att upprätthålla stora delar av sin verksamhet under svåra förhållanden, och lyckats balansera användarnas krav med smittskydd för de egna medarbetarna. Samtidigt måste kommunerna se över folkbibliotekens roll i kris, och ta tillvara på bibliotekens självklara plats i samhället som informationsförmedlare och mötesplats, säger Lisa Gemmel.

Rapporten är skriven av Lisa Gemmel, utredare vid Svensk biblioteksförening, och bygger på rundabordssamtal med representanter för bibliotek från 23 kommuner från Skåne i söder till Västerbotten i norr som genomfördes under hösten 2020.

-Skillnaderna i hur kommuner har hanterat sina bibliotek under pandemin har skapat en ojämlik tillgång till biblioteksverksamhet som leder till ökade klyftor i samhället. Det behövs därför en nationell samsyn kring under vilka omständigheter folkbiblioteken ska stänga sina lokaler och eventuell verksamhet. En stängning kan bara accepteras om det sker för en mycket begränsad period och att kraven i bibliotekslagen fortsatt kan uppfyllas, säger generalsekreterare Karin Linder.

Rapporten presenteras av Lisa Gemmel under Folk och Kultur som pågår 10-12 februari. Presentationen följs av ett samtal med Christer Nylander, ordförande i kulturutskottet (L), Markus Lindgren, ordförande i kulturnämnden (MP) i Västerås, samt Catharina Ek, bibliotekschef i Upplands-Väsby. Moderator för panelsamtalet är Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening. Samtalet kan ses på https://folkochkultur.se (avgiftsfritt men kräver registrering).

Rapporten kan läsas i sin helhet på föreningens webbplats.

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.