2011-05-12 11:10Pressmeddelande

Ny rapport från Svensk Biblioteksförening om användare och icke-användares syn på bibliotek

null

För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk Biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”. Rapporten presenterades på torsdagen under Biblioteksdagarna i Visby.

Varje år äger 68 miljoner fysiska och ett okänt antal virtuella biblioteksbesök rum och folkbiblioteken är mycket uppskattade och högt värderade. Samtidigt visar statistiken att det är en svagt minskande andel av svenskarna som besöker ett bibliotek varje år. Utvecklingen väcker frågor om för vem biblioteken ska finnas och vad de ska göra.

För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk Biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara.

Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”. Den presenterades för första gången vid Biblioteksdagarna i Visby. Rapporten visar att folkbibliotekets användare vill kunna använda sig av ett brett bokutbud och få ett professionellt och gott bemötande i en lugn miljö. I jämförelse med användarna tycker personalen att bibliotekens hemsidor och möjligheten att umgås med andra på biblioteket är viktigare, liksom att biblioteket ska erbjuda en spännande och stimulerande miljö.

Rapporten finns att hämta hem som pdf-fil från Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Rapporten är skriven av Svensk Biblioteksförenings utredare Anna Kåring Wagman

Mer info: Utredare Anna Kåring Wagman 076-526 12 36

 

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.