2013-08-27 08:00Pressmeddelande

Ny statistik över folkbiblioteken

null

Förhoppningen är att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter; att goda exempel lyfts fram och förstärks; att förbättringsområden identifieras och åtgärder vidtas så att fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

– Att Sverige har bra bibliotek är en angelägenhet för alla. De är neutrala och öppna institutioner som gynnar demokrati, dialog och fördjupad förståelse och de bidrar till kunskap, forskning och läsning, konstaterar Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Rapporterna visar att det finns många bra bibliotek i landet, inte minst bibliotek som satsar på barns och ungas läsande.

Barns och ungas läsutveckling kan stärkas av bibliotek, som har ett spännande och aktuellt utbud och är bemannade med kunnig bibliotekspersonal. Det är en möjlighet som alla barn i Sverige borde ha. I stället får många barn allt längre till biblioteket och sämre tillgång till litteratur. De läser mindre och har svårare att förstå vad de läser.

– Ansvariga beslutsfattare måste ta denna oroande utveckling på allvar och vända trenden. Vi vet vad som krävs. Nu är det dags att agera, säger Niclas Lindberg.

Det statistiska materialet i rapporterna anger uppgifter för år 2012 och de fyra föregående åren för att, liksom tidigare, möjliggöra jämförelser över tid. Statistiken är hämtad från Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

Rapporterna är tillgängliga på www.biblioteksforeningen.org

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Martin Engman, samhällspolitisk sekreterare, 072-250 06 15Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling.Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.