2008-09-01 10:20Pressmeddelande

Ökat antal barnböcker och ökad barnboksutlåning på biblioteken i Västmanland

null

Biblioteken i Västmanland har ökat antalet såväl som utlåningen av barnböcker under 2007. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening. Biblioteken i Västmanland har mycket bra bestånd av AV-media som musik, film och ljudböcker jämfört med resten av landet.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västmanlands län. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att biblioteken i länet står för den fjärde bästa ökningen i landet av sitt antal av barnböcker. Biblioteken i länet har i genomsnitt 8,5 barnböcker per barn. De har också ökat utlåningen av barnböcker med tre procent. Med 18,0  barnbokslån per barn och år närmar sig Västmanlands bibliotek rikets genomsnitt på 18,5 barnbokslån per barn.

I år lägger kommunerna mer pengar på biblioteken. Driftkostnaden per invånare har ökat från 358 till 370 kronor per invånare. Biblioteken i länet visar också upp bra siffror när det gäller AV-medier så som dvd, cd, tal- och ljudböcker. På detta område är Västmanland det fjärde bästa länet i landet med 0,4 AV-medier per invånare.

– Det är roligt att notera att kommunerna i Västmanland satsar mer på biblioteken. Att de ökade resurserna har haft en positiv effekt för utlåningen av barnböcker är särskilt glädjande. Biblioteken ska verka för läskunnigheten och att satsa på barnverksamhet och barnböcker är en del av den grundläggande uppgiften och i detta avseende har biblioteken i Västmanland varit framgångsrika under det gångna året, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.


Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.