2020-12-23 08:52Pressmeddelande

Oklart om stängda bibliotek

Foto: Elisabeth OhlsonFoto: Elisabeth Ohlson

-Att felaktigt gå ut med information att biblioteken ska vara stängda är mycket allvarligt och får stora konsekvenser för människors åsikts- och yttrandefrihet säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Vid en hastigt inkallad presskonferens fredagen den 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya restriktioner skulle införas för att bromsa smittspridningen av Covid-19. Bland uppräkningen av de ”icke-nödvändiga” verksamheter som pekades ut nämndes landets bibliotek, vilka rekommenderades att stänga.

Följden av detta blev att landets 290 kommuner under helgen arbetade intensivt med att tolka de nya restriktionerna. Effekten blev att i stort sett all folkbiblioteksverksamhet i landet nu är stängd, vilket bibliotekens användare snabbt har märkt.

Igår uppdagades det att rekommendationerna på regeringens och Folkhälsomyndighetens webbplatser ändrats och nu inte längre nämner bibliotek bland de verksamheter som bör vara stängda. Informationen på krisinformation.se är dock oförändrad. Anledningen till denna förvirring beror på bristande samordning inom Regeringskansliet och Folkhälsomyndigheten. Resultatet är stängda folkbibliotek vilket gör det omöjligt för dem att uppfylla kraven i bibliotekslagen.

-Vi förväntar oss att regeringen och ansvariga myndigheter omedelbart klargör vad som gäller så att biblioteken får en chans att på ett smittsäkert hålla så stor del av sin verksamhet igång, fortsätter Karin Linder.

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.