2010-09-06 10:19Pressmeddelande

Orusts bibliotek har flest besökare hela i regionen

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att Orustborna är de flitigaste biblioteksbesökarna i Västra Götaland och Bollebygdsborna är de som lånar mest litteratur och annan media.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för femte året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Västra Götaland. Rapporten baseras på statistik för 2009 och visar bland annat att det lånas betydligt fler barnböcker per barn i Borås och Mark i jämförelse med riksgenomsnittet. I Borås ökade dessutom antalet barnbokslån med 11 procent i jämförelse med föregående undersökning.

– Det är en glädjande barnboksutveckling vi ser i Borås, bland annat mot bakgrund av det samband som finns mellan biblioteksbesök, läsning och inlärning. Vi vet att barns läsande generellt minskat under senare år vilket är bekymmersamt. Biblioteken har en nyckelroll att spela i att stärka ungas läsvanor, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till siffrorna.

Orustborna är de flitigaste biblioteksbesökarna medan Bollebygds bibliotek är bäst i regionen när det kommer till utlåning.

– Det är viktigt att biblioteken upplevs som attraktiva och uppfyller biblioteksbesökarnas önskemål och behov. Vi vet att faktorer såsom kunnig personal, aktuellt utbud av böcker, ljud- & bildmedier, tidningar och tidskrifter samt generösa öppettider gör att människor besöker bibliotek i högre utsträckning, säger Niclas Lindberg.

Rapporten bygger primärt på Statens Kulturråds statistik för år 2009 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:

Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77

Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.