2008-09-01 10:20Pressmeddelande

Östergötlands bibliotek satsar på nya böcker

null

De kommunala biblioteken i Östergötlands län tillhör de som satsar mest i landet på inköp av böcker.  Man satsar också mer på barn än tidigare. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Östergötland. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar bland annat att de östgötska biblioteken under 2007 har satsat på nyförvärv av böcker och står för den näst högsta ökningen i landet. Bara i Blekinge län ökar biblioteken sina nyförvärv av böcker mer. Biblioteken i Östergötland har också ökat sin utlåning av barnböcker till 18,2 barnbokslån per barn, vilket är en klar förbättring från förra årets statistik.

- Det är glädjande att biblioteken i Östergötland satsar på nyförvärv av böcker. Vi vet att det är en avgörande faktor för att locka människor till biblioteken. Den ökande utlåningen av barnböcker är en annan ljuspunkt bland de östgötska biblioteken, särskilt mot bakgrund av att läsningen bland yngre generellt går ner, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet lån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.
Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.