2006-10-27 14:25Pressmeddelande

Överför Arbetslivsbiblioteket till annan huvudman!

null

Arbetslivsbiblioteket måste överföras till annan huvudman. Det skriver Svensk Biblioteksförening, DIK Bibliotekarieförbundet och SFIS, Svensk Förening för Informationsspecialister i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Syftet är att rädda Arbetslivsinstitutets bibliotek från nedläggning.

Enligt regeringens förslag i budgetpropositionen skall Arbetslivsinstitutet avvecklas per den 1 juli 2007. Det innebär också att myndighetens offentligt tillgängliga forskningsbibliotek, Arbetslivsbiblioteket, kommer att avvecklas, vilket är till men för forskningen. En nedläggning av Arbetslivsbiblioteket skulle allvarligt försämra möjligheterna att snabbt och kostnadseffektivt finna relevant litteratur för forskare, näringsliv, studenter m fl.

I brevet betonas att Arbetslivsbibliotekets kunder till stor del återfinns utanför Arbetslivsinstitutet. Biblioteket används ofta av forskare och studenter vid universitet och högskolor, yrkesmedicinska kliniker, andra myndigheter och andra bibliotek. Även näringslivet använder biblioteket bl.a. i sitt arbetsmiljöarbete.

De tre organisationerna uttrycker sin oro för de negativa konsekvenser som en nedläggning av Arbetslivsbiblioteket skulle få. Biblioteket är en unik nationell kunskapsresurs. En nedläggning av Arbetslivsbiblioteket skulle allvarligt försämra möjligheterna att snabbt och kostnadseffektivt finna relevant litteratur för forskare.

Organisationerna föreslår att ett arbete inleds angående överföring av Arbetslivsbibliotekets verksamhet till annan huvudman.

Arbetslivsbiblioteket har under ett stort antal år byggt upp unika och efterfrågade dokumentsamlingar och databaser inom sina ämnesområden, i huvudsak arbetsmedicin, toxikologi, arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmarknad, arbetsrätt, frågor kring psykosociala problem och jämställdhetsfrågor på arbetsplatser. Vid biblioteket har man byggt upp den publikt tillgängliga databasen Arbline, som innehåller referenser till ca 80 000 böcker, artiklar, rapporter m.m. inom arbetslivsområdet.


Mer information:

Niclas Lindberg
generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening 070-660 80 77

Margareta Nelke
ordförande, Svensk Förening för Informationsspecialister 070-40 40 208

Johannes Rudberg
ordförande, DIK Bibliotekarieförbundet, 070-145 10 48


Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har ca 3 500 medlemmar.

Svensk förening för informationsspecialister är en ideell förening för alla som arbetar professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Föreningen verkar för att synliggöra och utveckla kompetensen bl.a. genom sina konferenser, kurser och publikationer. Föreningen har ca 1 100 medlemmar.

DIK Bibliotekarieförbundet är en delförening inom SACO-förbundet DIK. Förbundet har drygt 6 200 medlemmar och organiserar bibliotekarier vid samtliga typer av bibliotek samt studenter som läser biblioteks- och informationsvetenskap. Förbundet arbetar bl.a. för biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning och forskning av hög kvalitet och för att bilda opinion kring betydelsen av bibliotekariers yrkesinsatser.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.