2005-03-14 11:33Pressmeddelande

Pagrotsky 133 dagar och ännu ingen biblioteksvision

null

-Det är nu hög tid att Kultur- och utbildningsminister Leif Pagrotsky tar bladet från munnen och presenterar sin vision för biblioteken, det säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

-133 dagar har nu gått utan i princip ett ord om biblioteken. Föreningen räknar nu på sin hemsida antalet dagar som går utan att Pagrotsky agerar. Vi har tröttnat på att vänta, säger Niclas Lindberg.

Svensk biblioteksförening vill bl a se åtgärder för att:

- Skapa en ny Biblioteksmyndighet
”KB-ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129) har ännu inte resulterat i några förslag från regeringen sida. Det innebär att Kungliga Biblioteket fortfarande saknar uppdraget att odelat ansvara för de offentligt finansierade och tillgängliga bibliotekens informationsförsörjning. Sverige saknar också en sammanhållen nationell biblioteksmyndighet med tillsynsansvar över t ex bibliotekslagen.

- Alla elever i grundskolan ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek
En tredjedel av grundskolorna saknar skolbibliotek eller har ett som är obemannat. Ytterligare en tredjedel bemannar sina skolbibliotek högst 5 timmar i veckan. Endast 21% av skolorna har biblioteket bemannat 6 timmar eller mer i veckan.


- Öka bokutlånen och läsningen genom att öka bibliotekens anslag för inköp av böcker och annan media
Bokutlåningen har minskat sju år i rad. Totalt lånades det ca 1.300.000 färre böcker 2003 än 2002. Mest minskade skönlitteraturen. Antalet nyinköpta böcker minskade med hela 9 procent. Bokbeståndet på biblioteken har krympt med över 700.000 volymer.


Svensk Biblioteksförenings hemsida finns på http://www.biblioteksforeningen.org


Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77, 08-545 132 33
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.