2011-08-19 14:27Pressmeddelande

Peter Andersson, Malmö och Josephine Edh, Malmö får årets Collijnpris

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2010 går till Peter Andersson och Josephine Edh för uppsatsen ”Konsten att klicka rätt – en undersökning av sjukgymnaststudenters användning av Medicinska fakultetsbibliotekets webbplats”. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Birgitta Olander som handledare.

Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Juryns motivering: Utifrån webbplatsen vid Medicinska fakultetsbiblioteket, Lunds universitet undersöks sjukgymnaststudenternas inställning till och användning av webbplatsen och dess resurser. Genom olika metodiska anslag visar uppsatsförfattarna bland annat på vikten av att bibliotekarier i rollen som webbredaktörer är insatta i studenternas informationsbehov och beteende. Vidare påtalas den centrala roll som Google har i studenters informationsbeteende och den negativa påverkan det kan ha för deras färdigheter i att söka i andra informationskällor. Uppsatsen är välstrukturerad och skriven på ett lättillgängligt språk. Den kan tjäna som inspiration för bibliotek som har för avsikt att utvärdera sin webbplats.

Peter Andersson bor i Malmö och arbetar på SLU biblioteket i Alnarp och på Ekonomihögskolans bibliotek i Lund. Josephine Edh arbetar på Malmö Kulturskola med bl a skolans notbibliotek.

Jury
Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet
Anette Eliasson, bibliotekschef, Mölndals stadsbibliotek
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, pedagogisk utvecklare, FD, Biblioteksdirektionen, Lunds universitet 

Mer information:
Peter Andersson 070-8235490
Josephine Edh 0733-84 99 86
Juryordförande Henrik Åslund 070-242 05 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.