2016-09-12 07:00Pressmeddelande

Peter Björkman tilldelas Bengt Hjelmqvists pris

null

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Bengt Hjelmqvists pris för att belöna framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas. Priset kan även ges till era personer gemensamt eller bibliotek, som i sin verksamhet eller utformning representerar en insats utöver det vanliga.

I år tilldelas priset Peter Björkman, som arbetar på Hallunda bibliotek i Botkyrka kommun.

Juryns motivering:

”Peter Björkman har den sällsynta förmågan att kombinera en kvalificerad analytisk förmåga och kunskap om teorier med väldigt konkret och praktiskt arbete i en folkbibliotekskontext. De senaste åren har Peters arbete handlat mycket om de sätt på vilka folkbibliotek kan arbeta med och för kortutbildade vuxna. På Hallunda och Fittja bibliotek har han bland annat bedrivit bokcirklar för vuxna med begränsad läsförmåga och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Peter arbetar alltid tillsammans med andra aktörer i lokalsamhället, som föreningar, studieförbund och Arbetsförmedlingen. Kännetecknande för Peter är att han har ett enormt nätverk i och utanför Botkyrka och en förmåga att skapa kontakter. Den förmågan kan han använda på ett sätt som gynnar verksamheten och framförallt invånarna.”

Jury
Lo Claesson, ordförande, bibliotekschef Vaggeryds kommun
Kristina Andersson, Umeå stadsbibliotek
Anette Mjöberg, bibliotekschef Hässleholms kommun
Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Region Örebro län
Alireza Afshari, bibliotekschef Stockholms stad

Prisceremonin sker måndag 24 oktober i Stockholms stadsbiblioteks Rotundan då Svensk biblioteksförenings åtta utmärkelser delas ut.

Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. Han var född i Lund där fadern var professor och modern barnboksförfattare.
”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Priset har delats ut av Svensk biblioteksförening sedan 1964.

Foto: Niklas Elzén

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.