2024-01-18 12:16Pressmeddelande

Politiker måste säkra en tillgänglig biblioteksverksamhet

Foto: Andrzej OlasFoto: Andrzej Olas

Svensk biblioteksförening ser med oro på de nedskärningar som drabbar kulturen, och särskilt folkbiblioteken, under 2024. SVT Kulturnyheternas undersökning, som publicerades den 18 januari, visar att 55 procent av kommunerna skär ner sin kulturbudget och endast 9 procent räknar upp dem minst i nivå med inflationen. Sammantaget innebär det att nio av tio kommuner får en minskad kulturbudget i år.

Vår rapport Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar sedan år 2000 visar att folkbiblioteken länge verkat som en balanspost för kommunernas ekonomi. Under den tiden växte kommunernas ekonomi med 89 procent, medan folkbibliotekens budgetar ökade med endast 43 procent. Den urgröpning som skett under lång tid, möts nu av reella nedskärningar.

– Kommunerna ska enligt lag ha folkbibliotek och det ska vara tillgängligt för alla, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening. De rapporter vi får runtom i Sverige om nedlagda filialer, indragna bokbussar och neddragning av öppettider får oss att börja fundera på hur det blir med tillgängligheten till folkbiblioteken i kommunerna.

Biblioteken har dessutom ett demokratifrämjande uppdrag som bland annan innebär att vara en öppen plats för alla medborgare att vånda sig till för att få säker information, tillgång till böcker, debatter och annat som är viktigt i ett samhälle.

Det är kommunpolitikernas ansvar att tillse att folkbiblioteksverksamheten lever upp till lagen och att alla invånare har tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet. Utöver att biblioteken ska verka demokratifrämjande och vara tillgängliga har de en mängd uppdrag som att verka läsfrämjande, arbete med prioriterade målgrupper och öka invånarnas medie- och informationskunskap. De politiker som lägger ner vissa verksamheter måste säkerställa att det kompenseras på annat sätt, till exempel med mobila enheter eller uppsökande verksamhet.

– Det är naturligtvis särskilt allvarligt att man väljer att skära på biblioteksverksamheterna när vi samtidigt ser att läsförmågan sjunker i Sverige. Att dra ner på biblioteken främjar inte läsning, avslutar Silvia Ernhagen.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Lisa Gemmel
Pressansvarig
Lisa Gemmel