2008-02-11 09:26Pressmeddelande

Pressinbjudan - Åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik - torsdag 14 februari

null

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Avsaknaden av ett samlat politiskt ställningstagande för biblioteken lett till en alarmerande situation. Fortfarande saknar 450 000 elever bemannade skolbibliotek. Sedan början av 90-talet har 400 biblioteksfilialer lagts ned. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. Det behövs åtgärder för att hejda standardskillnader mellan olika kommuner, olika biblioteksformer och mellan olika befolkningsgrupper.

Förslag till bibliotekspolitik för framtiden
Torsdagen den 14 februari kl 15.00 arrangerar Svensk Biblioteksförening, DIK, Sveriges Författarförbund och Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier en träff för att presentera de punkter som organisationerna gemensamt menar är nödvändiga i en nationell bibliotekspolitik. Eftermiddagen är också startskottet på Svensk Biblioteksförenings Library Lovers-kampanj.

Medverkar gör bl a Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening, Jan Ristarp, Sveriges Författarförbund, Maria Törnfeldt, Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier samt Karin Åström Iko, DIK.

Plats: World Trade Centers konferensavdelning, Kungsbron 1, Stockholm.

Media inbjudes att närvara under hela eller delar av eftermiddagen.

De åtta punkterna presenteras ca kl 15.40. Programmet finns på http://www.librarylovers.se

Välkomna!

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77, 08-545 132 33
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16, 08-545 132 45

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.