2022-05-02 05:00Pressmeddelande

Pressinbjudan Biblioteksdagarna

Design: A. OlasDesign: A. Olas

Den 5–6 maj äger Svensk biblioteksförenings branschdagar, Biblioteksdagarna, rum på Lilla Cirkus i Stockholm. 

Under två dagar i maj samlar vi sektorn för att lyssna, samtala och utbyta idéer. Det blir föreläsningar med nationella och internationella talare, interaktiva övningar och nätverkande. Du kan välja att delta på plats på Lilla Cirkus i Stockholm, eller virtuellt via konferensplattformen. Oavsett vad du väljer, kommer du få med dig nya värdefulla insikter och utsikter rörande bibliotekssektorns utveckling. Årets tema är VÄGVAL.

Ur programmet:

Torsdag 5 maj
0900 Inledningsanförande och samtal med Jan Scherman om journalistik och värdet av yttrandefrihet i en orolig tid. 

1000 Folkbibliotekens ekonomi nu och framåt. Under 2022 måste nästan tio procent av landets folkbibliotek bedriva sin verksamhet med mindre resurser än förra året. Hur ser det ut efter valet? Samtal med lokalpolitiker och representant från SKR.

1100 Från telefonkatalogen till sociala medier. Hur ser bibliotek på sitt kommunikationsarbete i sociala medier, hur räknas framgång och är det ens viktigt för en offentlig aktör? Vem tänker på användardata och integritetsfrågor? Medverkar gör bland annat André Assarsson, chef för myndighetskontakter för Meta i Norden. Helena Gomér, bibliotekschef i Södertälje kommun samt Brit Stakston, mediestrateg och författare.   

Fredag 6 maj
1000 Ett digitalt kulturarv –  Hur kan vi säkerställa att det digitaliserade kulturarvet blir tillgängligt för alla – är det ens möjligt? Vad kan vi göra för att lösa problemen med upphovsrätter? Och var ska vi ens börja digitalisera? Medverkar gör forskaren Fredrik Norén, Umeå universitet, Karin Åström Iko, Riksarkivarie, samt John Andersson, Wikimedia Sverige.​

1315 Bibliotekariens roll för ökad läsning. Bibliotekariens roll i läsfrämjande är central. Det gäller på såväl skolbibliotek som folkbibliotek. Politiskt har frågan om en mer läskunnig befolkning varit central de senaste åren. Ändå saknar hälften av Sveriges elever en fackutbildad bibliotekarie. Hur ser man på nationell nivå på den här frågan? Medverkande är Kajsa Ravin, ordförande i det nyligen inrättade Läsrådet och riksdagsledamöterna Lawen Redar (S), Kristina Axén Olin (M), Christer Nylander (L).

1520 Konferensen avslutas med Geoffrey Roberts som är professor emeritus i historia vid University College Cork och medlem av Royal Irish Academy. Han intervjuas av Linda Zachrison om sin senaste bok Stalin’s Library: A Dictator and His Books

Hela programmet finns här

Ackreditering sker via denna länk. Man kan delta både på plats och på distans.


 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.