2023-05-17 05:05Pressmeddelande

Pressinbjudan Biblioteksdagarna

Den 24-25 maj äger Svensk biblioteksförenings branschdagar, Biblioteksdagarna, rum på Linköpings konsert och kongress, LKK. 

Under två dagar i maj samlar vi sektorn för att lyssna, samtala och utbyta idéer. Det blir föreläsningar med nationella och internationella talare, interaktiva övningar och nätverkande. Årets tema är Öppenhet och över 450 personer deltar på plats. 

Ur programmet:

Onsdag 24 maj
0900 Öppningsceremoni med inledningsanförande av kulturminister Parisa Liljestrand (via länk).  

0945 Keynote med Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han kommer under sin keynote att, utifrån sin forskning, prata om källkritik och svårigheterna att navigera information kring olika ämnen. 

1100 Bibliotekens roll i totalförsvaret är fortsatt aktuell. I många kommuner är folkbiblioteken en viktig roll i kommuners krisorganisation. Samtidigt har även andra bibliotek, som skol- och forskningsbibliotek, en viktig roll att spela i att stärka den psykologiska beredskapen. Samtal med representanter för Kungliga biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Myndigheten för psykologiskt försvar.

Eftermiddagen ägnas åt valbara spår.

Torsdag 25 maj
0845 Förbjudna böcker i amerikanska skolor. Nadine Farid Johnson, chef för PEN America Washington och Free Expressions Programs, talar om den fortsatta vågen av bokförbud i skolor och bibliotek över hela USA och effekten av dessa förbud på friheten att läsa, friheten att lära och friheten att få tillgång till information.  

 

Hela programmet finns här

Ackreditering sker via länk. 

  


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.