2020-05-22 08:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö

"Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö" är Svensk biblioteksförenings första digitala konferens. Mitt under coronakrisen är frågorna om hållbarhet ur olika synvinklar mer aktuella än någonsin.

Svensk biblioteksförening arrangerar 27 maj sin första digitala konferens.

Temat för Svensk biblioteksförenings årliga konferens Biblioteksdagarna var i år formulerat ”biblioteket som aktör i det hållbara samhället”, och utgick ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Biblioteksdagarna fick ställas in på grund av pandemin, men frågeställningarna är av samma skäl minst sagt högaktuella. Onsdag den 27 maj arrangerar föreningen därför istället en digital konferens, livesänd via Zoom.

Ur innehållet:

  • Biblioteken under coronakrisen – hur väl rustad är bibliotekssektorn för en kris i denna skala? Panelsamtal om hur det har gått och vad vi har lärt oss.
  • Projektet som genom lokala folkbibliotek bidrar till ett hållbart jordbruk på den indiska landsbygden.
  • Oro i coronans tidevarv – psykologen förklarar.
  • Utmaningen att inkludera socialt utsatta grupper, till exempel människor i hemlöshet, i bibliotekens erbjudanden och tjänster.
  • Hur påverkar vår digitala livsstil egentligen klimatet, och vad kan vi göra åt det?
  • Biblioteken som institution – vilken roll och relevans har de?
  • Efter krisen – vi får inte gå tillbaka till hur det var.

Bland de medverkande:
Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco
Björn Hedensjö, psykolog och författare
Nina Simon, Spacemaker och VD för OF/BY/FOR ALL
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Kris De Decker, grundare Low-tech Magazine

Livesänt från Malmö – delta via Zoom
Konferensen sänds live via Zoom från STUDIO Meetingpoint i Malmö. Moderator Anders Mildner leder dagen, tillsammans med föreningens Karin Martinsson, med både svenska och internationella gäster som deltar via länk. Konferensdeltagarna kan via chat och Q&A-funktioner ta aktiv del och ställa frågor.

Fakta Hållbara samhällen och bibliotek – Live från Malmö
Datum: 27 maj 2020
Plats: via Zoom
Se programmet och läs intervjuer med de medverkande på Svensk biblioteksförenings webbplats

#svbiblive

Kontakt för pressackreditering: Matilda Andréasson Gurenius, matilda.andreasson@svbib.se


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.